Weerstand is voelbaar

Weerstand is voelbaar

Aikido, een onbekende term voor mij tot ik recent een workshop bijwoonde. Mijn verwachtingen leunden richting judo-achtige scènes, maar dat bleek verre van waar. Aikido draait om de invloed van gedachten op je fysieke vermogen.

Voorafgaand aan de oefening werd ons gevraagd te denken aan een negatieve opmerking die ooit tegen ons was gemaakt. Vervolgens moesten we op het puntje van onze stoel zitten terwijl iemand een hand op onze borstkas plaatste, ter hoogte van het sleutelbeen, en ons naar achteren duwde. Onze taak was om te blijven zitten zonder achterover te vallen. Wat opviel, was dat mensen zich spanden, al hun spieren aanspanden, en ik kan je vertellen dat het enorm veel kracht en inspanning vergde om rechtop te blijven.

Daarna moesten we denken aan een recent ontvangen compliment, waarna dezelfde handelingen werden herhaald. Opvallend genoeg vereiste het deze keer veel minder inspanning om voorop de stoel te blijven.

Dit principe geldt ook in het leven. Negatieve verwachtingen veroorzaken spanning en stress. Aikido leert ons te vertrouwen op onze eigen kracht, niet alleen tijdens de oefening maar ook in ons dagelijks leven. We hoeven ons niet langer te verzetten, wat fysiotherapiebehandelingen en stress vermindert.

Ik vond de workshop inspirerend, omdat hij niet alleen aantoonde dat weerstand echt voelbaar is, maar ook dat ik me niet hoef te wapenen tegen wat op me afkomt.

#weerstand #digitalnomad #akido